Vinylgodis

Music originally produced on Vinyl.

Jag Och Min Bror 2020-07-25

July 25th, 2020

Som vanligt så är dagens avsnitt otroligt diversifierat.

Men vi får bl.a. veta lite om trädgårdsavfall och hurusom storleken på tunna är avhängig av huruvida man är gift eller inte. Runes debut på Monacos F1-bana får vi oss till livs. Bildbevis bifogas. Se och häpna.

Trump får som vanligt en känga. En del andra företeelser får också sin belysning. Kanske ur ett delvis analt perspektiv. Döm själv. De två bröderna är obetalbara.

/Hans G.

 

rune_p_monacos_f1_bana_2asqkl.jpg