Vinylgodis

Music originally produced on Vinyl.

CountryTimmen 2017-10-04

October 4th, 2017

I dagens CountryTimme får vi musik av bl.a. Emmylou Harris, Hank Wiliams och Aaron Tippin. Det ni.

Allt presenterat av mig Rune Dervall.