Vinylgodis

Music originally produced on Vinyl.

CountryTimmen 2017-05-31

May 31st, 2017

Rune_i_l_der.jpg

Colla killen i läder, fast den var inte i läder..... Finns numera på återvinningen.
En hel timme country!